Do czego służy komora do badań w mgle solnej

12 lutego, 2022 Off By admin
Test w mgle solnej jest przyspieszonym testem korozyjnym stosowanym aż do porównania odporności na korozję materiału poddanego działaniu wysokotemperaturowej mgły solnej względnie mgły solnej. Celem tego testu jest uzyskanie danych statystycznych dotyczących odporności na korozję metali a metali powlekanych. Dowiedzmy się więcej o zastosowaniu tej komory testowej. Czytaj dalej, tak aby http://www.cieciora.pl dowiedzieć się więcej.

Po badaniu

Po wykonaniu tego testu, ankieta wizualne przypadkiem być użyte do oceny przydatności powłok, farb natomiast metali do wytrzymania korozji lub ekspozycji na zacięcie morskie. Próbki umieszczane są w zamkniętej komorze solnej zaprojektowanej zgodnie z normą ASTM B117 zaś wystawione na nieprzerwane impreza pośredniej mgły lub strumienia roztworu słonej wody w toku próby natryskiwania.

Komora aż do badań w mgle solnej jest komorą badawczą, w której ocenia się sztuka materiału tudzież jego warstwy ochronnej aż do przetrwania korozji natryskowej. Jest owo szczególnie szybka, poprawnie znormalizowana zaś ogólnie powtarzalna metoda.

Normy międzynarodowe, takie podczas gdy ASTM B 117, są spełnione w sąsiedztwie zastosowaniu komór do badań w mgle solnej. Czas trwania próby uzależniony jest od czasu odporności powłoki na korozję; im w wyższym stopniu odporna na korozję powłoka, tym dłuższy okres badania bez oznak zniszczenia.

Gdzie stosuje się komory do badań w mgle solnej?

Prawie każda interes produkująca produkt, który będzie narażony na przedsięwzięcie środowiska korozyjnego, przypuszczalnie http://www.krzewicki.pl wykorzystywać spośród tych komór badawczych. Komory te mają funkcjonalne aplikowanie w następujących branżach:

Lotnictwo zaś kosmonautyka – Samoloty względnie helikoptery, promy kosmiczne zaś statki kosmiczne poddawane są ciężkim warunkom, począwszy od chwili wahań temperatury, natomiast skończywszy na stanach próżni w przestrzeni kosmicznej.
Przemysł automobilowy – komponenty tudzież części samochodowe cieszą się zawsze dużym popytem, i producenci oraz dostawcy stoją nim poważnym wyzwaniem poprawy jakości swoich wyrobów. Komory badawcze umożliwiają skuteczną metodę testowania w celu zapewnienia bezpiecznego oraz przyjemnego funkcjonowania użytkowników końcowych. Testy korozyjne są niezbędne gwoli części samochodowych, gdyż mogą one wywołać destrukcja http://www.stempin.pl całego pojazdu.
Sprzęt leczniczy – Ponieważ jest jego osoba dosadnie sprzężony ze zdrowiem jednostki, ekwipunek lekarski musi być nieprzerwany tudzież wzbudzający respekt zaufania.

Te komory eksperymentalne są powszechnie stosowane aż do prowadzenia różnych eksperymentów korozyjnych, które mogą trwać od czasu kilku godzin do miesięcy.

Pomaga to określić, bądź towar wytrzyma zacięcie korozyjne, którym będzie poddawany. Ten rodzaj testów http://www.szpyrka.pl przypadkiem znajdować się także wykorzystany aż do określenia, która punkt programu produktu najprawdopodobniej ulegnie awarii jak pierwsza, a w pewnych okolicznościach, podczas gdy czasochłonnie produkt będzie działał.

Zalety komory solnej

Testy te są przeprowadzane na różnych materiałach, albowiem http://www.koszykowski.pl mogą egzystować wykonywane na materiałach nieosłoniętych czy też pomalowanych.
W porównaniu aż do środowiska naturalnego, czas modus jest minimalny. Budżet jest ograniczony tudzież konieczne jest aplikacja jednolitych materiałów.
W komorze wykonuje się również test polerowania materiału a powierzchni. Można rozumieć uformowane produkty natomiast wyposażone części, natomiast wyniki badań są łatwe do zrozumienia.
Wyposażenie do badań charakteryzuje się precyzją tudzież elastycznością niezbędną do spełnienia dzisiejszych rygorystycznych protokołów badań korozyjnych.
Urządzenie prawdopodobnie aktywować mgiełkę solną, wysoką wilgotność oraz suszenie powietrzem w określonej temperaturze w komorze.

W skrócie, jest owo przeciwnie krótkie inicjacja aż do badań w komorze solnej. Mamy nadzieję, iż ów artykuł pomoże Ci lepiej uchwycić sens to urządzenie.