Goniophotometer: Powrót do podstaw

29 września, 2022 Off By admin
Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomoc w pomiarze światła uwalnianego spośród obiektu u dołu różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, rola tego urządzenia wzrosło, zwłaszcza przez wzgląd pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na listowie ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozpatrywanie światła. W tym artykule, mamy zamysł porozmawiać o niektórych wspólnych zastosowań zaś rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, żeby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, podczas gdy genealogia światła jest jednorodne, to jest modny jak Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, że istnieje duże wpływ w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, jeżeli chodzi o projektowanie i oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej poznać rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się opis zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, mimo to daje sąd na to, aż do czego te urządzenia są używane.

Mogą one pomóc w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą ulżyć w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest niemało mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą wspomóc w pomiarze jednorodności koloru natomiast skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy w tym momencie kilka popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy parę typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od czasu rodzaju aplikacji oraz jej zastosowań. Dlatego grunt jest, by wydedukować różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten odmiana urządzenia posiada stałą oś poziomą i oś pionową połączoną prostopadle aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten typ jest wyposażony w stałą oś pionową zaś dołączoną ośka poziomą. Są one prostopadłe aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, by pamiętać http://www.bronicki.pl, iż podobnie jak kategoria A jak oraz wersja B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ów kategoria jednostki jest w użyciu do regulacji lampy kraty. Ponadto, oś symetrii oraz poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten rodzaj charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, ażeby pamiętać, że typ C jest kultowy jak struktury jednokolumnowe. Ten gatunek struktury jest utworzony, podczas gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą z danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl idea biorąc, ów gatunek jest idealnym wyborem w celu stałej lampy punktowej, lampy rurowej i innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome posiłki obrotowe natomiast świecenie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, owo był skrótowy opis zastosowań i typów goniophotometers. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci utrzymywać się wysoce lepsze zrozumienie tych jednostek.